Коментар от автора към 10-9

100-126

Състоянието от векове до сегашно време

 

Една мравка не може дори теоретично да оцелее извън мравуняка. Причината за това са особеностите на усвояването на храната у тези насекоми. Те имат колективно храносмилане: една мравка поема храна, после я предава на друга и чак третата или четвъртата по веригата пълноценно се засища. От друга страна, мравката си е мравка по поведение дори извън мравуняка, защото е подчинена на инстинкти, които са вродени*. Continue reading

Слънце за зимнина

***

- Ти какво помниш за баба си? – остро запита бай Манол.

Въпросът беше неочакван, макар че около тази тема се въртеше разговорът, толкова смутил младия мъж. Всъщност, по-точно бе монолог на бившия селски учител. Деян изсумтя.

- Какво помня… Помня, че ме дразнеха в училище, дето баба Вила уж била вещица…

- И?

Деян въздъхна. Continue reading

Небесни рудници

1.

- Е, да потегляме, БК?

- Да потегляме! – с хазартен тон се отзовава бордовият компютър. – Тяга три, разкачване, курс петстотин и два…

Повечето мъже по-бързо и по-адекватно реагират на женски глас, ала речевият синтезатор на този БК, по съвет на дипломираните врачки-психолози, е регулиран да звучи мъничко по-неутрално, така че Васил Арапов да не се разсейва излишно когато в кабината отекне женски тембър, да не си мечтае за разни странични неща, свързани с жените. Васил седи в не съвсем горда самота всред обема на икосаедричния команден модул. Continue reading