Коментар от автора към 10-9

100-126

Състоянието от векове до сегашно време

 

Една мравка не може дори теоретично да оцелее извън мравуняка. Причината за това са особеностите на усвояването на храната у тези насекоми. Те имат колективно храносмилане: една мравка поема храна, после я предава на друга и чак третата или четвъртата по веригата пълноценно се засища. От друга страна, мравката си е мравка по поведение дори извън мравуняка, защото е подчинена на инстинкти, които са вродени*. Continue reading